Přejít na obsah
Úvodní obrázek

Koně

Nyní máme na farmě 3 kobylky: Sáru, Zuzku a Jessy

Učíme se s nimi komunikovat a pracovat.

Zájemci o jízdu na koních mohou využít JÍZDÁRNU EDEN v Bystřici nad Pernštejnem, více na: http://www.centrumeden.cz/cs/centrum-eden/jizdarna-eden